Visszaigénylés

A külföldi orvosi  ellátások  árának visszaigénylése

A román állam a románok külfőldön történő kezelését, több szempont alapján számolja el. Így, az  Országos Egészségbiztositási Pénztár (CNAS)- segítsége által, bármelyik román állampolgár,  amennyiben a romániai egészségügyi, társadalmi rendszer   biztósitottja,  az Európai Unióban orvosi segélyben részesülhet az európai társadalmi-  egészségügyi  biztósitási kártya  alapján.

À romániai társadalmi, egészség biztósitási rendszer biztósitottjainak nyújtott betegségi és születési szolgáltatási költségek megtérítési módszere a  729/2009,  Rendelet, módositva a 36/2014 sz. Rendeletben  feltüntetett  metodológiai normák alapján valósul meg.

Lényegében, az elkövetkezőkben bemutatjuk önöknek azokat a kötelező eljárásokat amelyeket el kell végezniük annak érdekében, hogy  biztósitsák egy más, európai  országban elvégzett orvosi szolgáltatások költségei önökre eső részének visszaszerzését.

Az első, a 729/2009 sz. Rendeletben feltüntetett módszer, amely megtalálható a 6. szakasz 1. bekezdésében  előírja azt a tényt, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár  átutalja a CNAS által  egy hitel intézetben nyitott számlájára  a valuta összeg lejben való megfelelőjét, amely megfelel azon kőltségeknek amelyekbe  a külfőldön elvégzett orvosi és szülési szolgáltatások kerültek a biztositottak esetében,, a nemzetközi  okiratok alapján, az egészségügyre vonatkozólag.

Annak érdekében, hogy  az összegek  visszatérítésében részesülhessen, tőrvényes kötelezettségnek számit, egy,  még az orvosi kezelések elvégzése elött megírt kérelem, amely  esetben kénytelenek   leszünk  kitölteni a következő  űrlapokat:

„ költség elszámolási javaslat”, „  egyéni / globális költségvetési kötelezettség”, ezek utólagos kiegészítése  a CNAS általi „kifizetendő” láttamozással, amely teljességében jóváhagyja a költségek visszatérítését.

Abban az esetben ha az Ön visszatérítési kérvényét nem hagyták jóvá, vagy nem történt meg, mégis részesülhet a költségek egy részének a visszatérítésében ugyanazon tőrvényes irat 7. szakasza 2. bekezdése előírásai alapján, aminek érdekében kitöltendő az  E 126 űrlap és mellékelve lesz az összes , a kifizetésekre vonatkozó igazoló okmány.

Azon összegek kiszámításának modalítása amelyek visszalesznek szolgáltatva önöknek az előző kérvény hiányában, illetve amennyiben az el volt utasítva, az Egészség Biztosítási Pénztár által lesznek kifizetve, a következők alapján:

  1. A járóbeteg-rendelőben elvégzett szakorvosi szolgáltatásokért , a járóbeteg-rendelőbeli kezelés során adott gyógyszerekért , valamint a járóbeteg-rendelőben a szervi hibák kijavítására szolgáló  felszerelések: azon végső  díjszabások , amelyek az előző évharmadban voltak megállapítva, még a szolgáltatás kifizetése előtt , a maximális díjak, a többi díj,  díj részletek, a tájékoztatási ár, a tájékoztatási ár  százaléka, az elszámolási  ár, amelyek az érvényben levő okiratokban szerepelnek, amelyek szabályozták az egészségügyi társadalmi biztosítási rendszert abban az időszakban amikor a biztositott kifizette a szolgáltatást.
  2. A folytatólagos korházi ellátásért: ICM vagy TCP, ahol ICM  a legmagassabb, a romániai korházakra vonatkozó  árjelző szám, amelyek megjelennek  azokban az érvényben levő tőrvényes   okiratokban,  amikor a biztosított kifizette a szolgáltatást, míg a TCP  az a díj  amelyet   ugyanazon korház állapított meg ugyanazon évre.
  3. A napi korházi ellátásra: egy harmada azon ősszegnek amely az előző eljárásra vonatkozólag volt megállapítva.

Mindkét esetben, a visszatérítés 90 napos határidőn belül valósul meg, a CNAS által elvégzett ellenőrzési eljárás, valamint láttamozás befejezésétől számítva.

Románia Kormányának  a határon túli   orvosi segélyre vonatkozó  metodológiai Normák jóváhagyására vonatkozó  304/2014 sz.  Határozata változásokat eszkőzől a határon túli orvosi segélyekkel kapcsolatosan.

Ezek szerint a következő orvosi segélyek esetében szükséges  előzetes engedélyezés:

Sor

szám

Azon orvosi segélyek tipusa amelyekre

lőzetes engedély szükséges:

Az engedély beszerzéséhez szükséges ferltételek:
1 PET-CT járóbeteg-rendelő rendszerben Küldő levél az Országos Egészségbiztósitási Pénztár

jóváhagyási döntésével az Orvosi segély nyújtás

Metodologiai Normái alkalmazási szabályai alapján,

a társadalmi és egészség biztositási rendszer szabályai

szerint.

2. Korházi orvosi szolgáltatások folytatolagos korházi rendszerben-

24 óránál hosszabb korházi ellátás- a

Következő kezelés tipusok esetében:

a)implant pészmécher beültetése—cseréje,

b) Endoprotézis behelyzése, cseréje

c) Segmentális implantátum

d)Bypass coronarien, szivkoszorúér

invaziv eljárás nélkűl

e) A szülés

Egyetlen ággyal rendelkező egészségügyi egység sem adhatja ki, egy orvosi,lag elfogadható határidőn belűl, számitásba véve a biztositott actuális egészségi állapotát  és annak a valószinű előre haladását, az orvosi kezelését,. Ilyen esetben be lesz mutatva egy klinikai orvos által kibocsátott orvosi jelentés, amennyiben az illető orvos szerződési kapcsolatban áll valamelyik romániai egészség biztósitási pénztárral.Annak a betegnek aki az előzetes engedély jóváhagyását kérelmezi,, a határon túli orvosi segély árának visszatéritése érdekében, a szükséges orvosi jelentés modelje az 1. sz. mellékletben található.
3. Azon gyógyszerek  amelyeket a járóbeteg rendelőkben használnak fel  és amelyekhez szükséges az Országos Egészségügyi Biztósitási Pénztár  szakértői bizottságának jóváhagyása Az orvosi előírás – az elektrónikus orvosi előírás összetevői, másolatban  az Országos Egészségügyi Biztósitási Pénztár  szakértői bizottságának jóváhagyásával